Collonil Leather Soap

  Collonil Leather Soap

  • Čistící a ošetřující pěna ve spreji na hladké usně
  • Vhodná na obuv, kožené oděvy, galanterii a nábytek
  • Čistí běžné nečistoty a chrání useň před popraskáním
  • Možnost využití i na syntetiku a gumu
  1396
  Skladem
  249 Kč
  S DPH

   

  Standardní věty o nebezpečnosti

  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

  Návod na použití Leather Soap :

  Nanášejte vždy na suchý povrch!

  Po protřepání naneseme pěnu na čistý hadřík a povrch s ním ošetříme. Po zaschnutí useň, syntetiku,gumu přeleštíme.

  Není vhodný na drsnou useň a semiš!

  Povinné informace Leather Soap

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

  P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  Objem
  200 ml
  No reviews

  Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

  Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
  Zboží přidáno k porovnání